Sire, er zijn geen kiezers meer.

Links en rechts zijn meer en meer achterhaalde begrippen, en comfortabel in het centrum is ondertussen ook meer en meer hypocriete tjeverij. Niemand kan zich nog vinden in alle punten van 1 partij. Punten die trouwens afhankelijk zijn van hoe de wind staat (lees: waar de stemmen te rapen vallen) en door deze of gene partij in al-dan-niet gekleurde vorm op enig moment worden opgepikt, aangepast of losgelaten.

Kortom, we leven niet een democratie, maar in een particratie. We kunnen ook niet echt meer kiezen, we moeten gaan stemmen. Zeer groot verschil. En na de stemming kiezen de partijen (lees: de voorzitters en partijcenakels) hoe één en ander zal gebeuren. Het algemeen belang staat daarbij in zowat alle gevallen als laatste punt op de agenda. Helemaal vanboven staat het partijbelang en het stemmengewin of -verlies bij de volgende verkiezingen. En dan op 2, 3, 4, 5 en volgende staan de persoonlijke belangen van allerhande kopstukken in allerhande regio’s met allerhande lobby- en andere belangen. Particratie dus!

Overmatige en onterechte macht van partijen op onze democratie en het algemeen belang is de omschrijving van het woord particratie. Een politieke kaste die zichzelf afsluit en onderhoudt, met afwisselende machtsverhoudingen intern. Je komt daar zo maar niet in. En dat is de fout in ons systeem.

Die moeten we na 40 tot 50 jaar particratie indoctrinatie proberen recht te zetten. De fouten uit het systeem halen zodat we terug onafhankelijke burgers aan de macht krijgen die écht de burgers vertegenwoordigen (en niets of niemand anders), volledige transparantie krijgen, inspraak en participatie. Want, dàt is representatieve democratie!

En laat dàt nu net de doelen zijn van de Burgerlijst. Alle zetels van het Vlaams Parlement terug vullen met échte, onafhankelijke volksvertegenwoordigers in plaats van de partijvertegenwoordigers die nu alle halfronden bevolken.

Een blanco of ongeldige stem mag dan een signaal proberen te zijn, ze heeft verder geen enkel doel noch waarde. En dat is spijtig en echt een verloren stem die voor systeemverandering had kunnen zorgen.

Beter dan blanco is een stem voor jouw burgerbeweging die slechts het algemeen belang van alle burgers onafhankelijk zal vertegenwoordigen. Die de garantie biedt op 100% transparantie, inspraak en participatie. En onbaatzuchtig de wil van het volk zal vragen en uitvoeren.

En, Peter, mateke, das gemakkelijk zeker?
Nee, driewerf nee. De particratie speelt met veel van ons geld in een afgesloten competitie waar ze vooral geen burgers wil toelaten. En de media, tja, die doen vrolijk mee.

Daarom wil ik mijn vrienden vragen om eens een kijkje te nemen naar onze Burgerlijst, lijst 26 voor het Vlaams Parlement in de kieskring Antwerpen. We doen wat we kunnen, volgens echt democratische principes, correct en eerlijk, om de fouten in ons systeem aan te passen en de particratie eruit te halen zodat de burgers eindelijk terug de macht hebben om hun samenleving vorm te geven volgens hun beeld en visie, conflictvrij, open en transparant.

Alvast bedankt.

Je bent welkom op…
http://www.burgerlijst.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *